ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Bron: Website ANBI

ANBI gegevens St Helmond-San Marcos

Contactgegevens

  • Secretariaat: Glanzerhof 19A, 5709 GG Helmond
  • Penningmeester: De Groote Scheerelaan 7, 5709 RB Helmond
  • Programmamanager: pm@helmond-sanmarcos.nl

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: Ruud van Tour
  • Secretaris: Jan Hendriks
  • Penningmeester: Jan van Aert

Beloningsbeleid:

Bestuur en vrijwilligers ontvangen alleen een vergoeding van kosten, gemaakt in opdracht van HSM. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting onderzocht en/of bepaald of het verlenen van een vrijwilligersvergoeding een optie is.

De overige gegevens vindt u in bijgevoegd document (PDF)

Beleidsplan 2020-2025

Jaarverslag 2020

Terug naar boven