ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Bron: Website ANBI

ANBI gegevens St Helmond-San Marcos
  • Statutaire naam: Stichting Helmond- San Marcos, Wis en Waarachtig.
  • Verkorte naam: Stichting Helmond-San Marcos
  • RSIN of fiscaal nummer 8062.19.701
  • Contactgegevens Secretariaat: Glanzerhof 19A 5709 GG Helmond • Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond Bestuurssamenstelling
  • Voorzitter: Ruud van Tour
  • Secretaris: Jeanette Hendriks
  • Penningmeester: Jan Balvers
  • Adviseur gemeente Helmond         Jan Hendriks

De overige gegevens vindt u in bijgevoegd document (PDF)

Beleidsplan 2016-2018