Helmond San Marcos

Al meer dan 30 jaar steunen vrienden en sponsoren van de Stichting Helmond – San Marcos de bewoners van San Marcos in Nicaragua, een gemeente van rond de 30,000 inwoners. Zoals er ook een 15-tal aantal andere stedenbanden Nederland-Nicaragua zijn.
Daarnaast proberen we het mondiale bewustwording onder de inwoners van Helmond (met focus op de jongeren) te vergroten, door inzet van het mobiel inleefatelier, een storyteller en het organiseren van tentoonstellingen met als ondersteunend thema de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Nicaragua is, op Haiti na, economisch het armste land van Latijns-Amerika, ook door een lange geschiedenis van sociale en politieke onrust. Velen in Europa en de Verenigde Staten hebben vooral de laatste decennia gemeend dat dit land een betere kans verdient. Vandaar dat veel initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking om hun sociale en economische levensomstandigheden te verbeteren dan ook zijn gesteund.

U KUNT HET HIER EN OP FACEBOOK VOLGEN

Nieuwsbrief Januari 2023