Werkwijze

Bij de werkwijze van Helmond-San Marcos gelden de volgende uitgangspunten.

  • Hulp aan groepen bewoners van San Marcos gaat zoveel mogelijk uit van initiatieven en wensen van hen zelf. Projecten starten in principe niet in Nederland, maar daar ter plekke. Horizonte, het opvangtehuis voor daklozen, is er gekomen omdat vooral ook daar mensen een probleem signaleerden en het initiatief namen een beroep te doen op Helmond.
  • Ondersteuning moet vooral structureel van aard zijn. Er wordt gezocht naar oplossingen waar meer mensen blijvend van kunnen profiteren en die door bewoners van San Marcos zelf kunnen worden voortgezet.
  • Er wordt niet te snel geld gedoneerd, maar eerder gezocht naar hulp, waarmee men ook zelf levensomstandigheden kan veranderen, bijvoorbeeld door werk en inkomen of scholing te zoeken Vandaar ook economische projecten (zie meer)
  • Contacten tussen personen, instellingen en beide gemeenten worden gestimuleerd. Regelmatig bezoek over en weer is belangrijk en wordt nagestreefd.
  • Er wordt deelgenomen aan overleg met andere stedenbanden Nederland-Nicaragua en zo mogelijk deelgenomen aan gezamenlijke activiteiten.
  • Informatieverstrekking en voorlichting over Nicaragua en speciaal over San Marcos moet in Helmond bijdragen tot verbondenheid met mensen, die het minder hebben dan doorgaans in rijkere landen. Speciaal wordt dan ook gedacht aan schoolgaande jeugd.
Terug naar boven