Toerisme

ECONOMISCHE ONTWIKKELING TOERISME IN SAN MARCOS

Meer werk, meer productie, meer inkomen. Daarover gaat voor 60% CAMINANDO JUNTOS. Onderwijsdeelname, minder kinderarbeid en betere gezondheidszorg.. Maar ook een sterkere economie.. Meer bedrijvigheid in San Marcos Bewoners steunen in het verwerven van een eigen inkomen.

KANSEN EN MOGELIJKHEDEN

Deze stad heeft mogelijkheden. Hier zijn de eerste nederzettingen van het land ontstaan. Hier zijn de oudste petrogliefen te vinden. De vele koloniale en neo-klassieke huizen, met hun kenmerkende adoba-opbouw, herinneren nog aan de koloniale tijd. Het spoorwegnet, dat Nicaragua ooit bezat, is hier nog terug te zien, met een mooi oud station. Het Centraal Park met een kerk nog uit de Spaanse tijd.
De familie van dictator Somoza woonde hier, vanwege het fraaie heuvellandschap op ruim 600 meter boven de zeespiegel en een voor Nicaragua aangenaam en mild klimaat.
De omgeving kent routes langs bezienswaardige traditionele koffieplantages. Veel passanten doen trouwens San Marcos nu al aan, op doorreis naar toeristisch al eerder ontwikkelde regio’s, zoals Pueblos Blancos en Catarina. De mogelijkheden voor toerisme zijn er en ze kunnen worden uitgebuit.

ONTWIKKELINGSPLAN EN ACTIVITEITEN

Grupo Pellas heeft voor San Marcos een ontwikkelingsplan gemaakt. Deze organisatie stimuleert en ondersteunt het MKB in de toerismesector. In samenwerking met de Nederlandse Ambassade.
Kleine ondernemers werken al aan betere bedrijfsvoering. Maar mét grote behoefte aan meer expertise. Vandaar een beroep op de stedenbandorganisatie en de gemeente San Marcos om steun.
Met de projectmiddelen van CAMINANDO JUNTOS komen een dertigtal ondernemers in aanmerking voor een training in het maken van businessplannen, het runnen en versterken van hun bedrijf, het aftasten van de toerismemarkt, het plegen van acquisitie en het opzetten van nieuwe activiteiten.
Helmond-San Marcos, het LBSNN en HIVOS zijn dit project gestart. CEPRODEL doet mee met microfinanciering. Deze N.G.O.-instelling is tevens de verantwoordelijke instantie voor de uitvoering van het project. Een activiteit, die werk en inkomen kan bieden.

Terug naar boven