Landbouw

PRODUCTIE VAN FRUIT MET BURKE AGRO

Van juni 2015 tot juli 2016 hebben we een project ondersteunt in San Marcos en de nabijgelegen buurtschap La Concepcion , waarbij 110 fruitkwekers technische training en assistentie kregen bij het produceren van drie niet-traditionele fruitsoorten: mango de rosa, piña en pitahay. De uitvoering van het project was (en is) in handen van Burke Agro, een bedrijf dat allerlei soorten bewerkt fruit, vruchten en sappen exporteert naar de Verenigde Staten en Europa. Uit het gedetailleerde projectplan en het contract komt o.a. het volgende naar voren.

• Financiering van de training en assistentie vindt plaats uit het programma Caminando Juntos van het LBSNN en HIVOS, waaraan ook Helmond – San Marcos en gemeente Helmond bijdragen.
• Er wordt tevens aan de deelnemende producenten microkrediet verstrekt door Fundo Desarrollo Local (FDL).
• Burke Agro biedt zodanige training, dat de betrokken geschoolde producenten zich aan het einde van het proces kunnen kwalificeren als aanbieders van producten voor Burke Agro.
• De capaciteit van opslag van vers fruit en grondstoffen wordt aanzienlijk verbeterd.
• Experts van twee adviescommissies adviseren t.b.v. het verwerken van vers fruit.
• Producenten kunnen door hun methode van kweken, oogsten, bewerken, opslaan en grondgebruik het certificaat verwerven van organische productie en “fair trade”.
• 40 nieuwe producenten worden in de gemeente San Marcos geintegreerd in de productiewaardeketen.
• Mannen en vrouwen worden op gelijke wijze betrokken bij de scholingsactiviteiten.
• Het monitoren van het hele project wordt uitgevoerd door medewerkers van het kantoor van het LBSNN in Managua.

De vraag naar deze nieuwe en met name organisch gekweekte fruitsoorten is groot, vooral in de Verenigde Staten. Burke Agro wil de productie in en rond San Marcos graag uitbreiden. Er is geschikte grond en het klimaat is goed, maar tot op heden schoot de deskundigheid van boeren te kort, er waren te weinig mogelijkheden om zich te scholen en krediet voor grond en materialen was moeilijk te verwerven. Dit project biedt een flink aantal boerenfamilies de kans zich goed in te werken in deze nieuwe kweek- en verwerkingsmethoden, zowel op het land als binnen het bedrijf. Het gezinsinkomen zal op deze manier behoorlijk kunnen groeien. En dat is bij veel boeren hard nodig.

Terug naar boven