Horizonte

HORIZONTE, OPVANGTEHUIS VOOR (DAKLOZE) OUDEREN
Open en veilig

Horizonte is een veilig tehuis, gebouwd op een terrein met kleine agrarische activiteiten. Het is vooral ook een open tehuis. Contacten met de buurt worden er gestimuleerd en waar mogelijk ook nog met familie van de ouderen. Iedereen is er welkom. Er komen ook vaak jongeren van scholen. In de tuinderij en met de dieren blijven ouderen lang actief en de opbrengst is voor de eigen maaltijd en voor de zorg. De bewoners worden ook steeds betrokken bij zoveel mogelijk activiteiten in de stad. Aan markten en festiviteiten wordt deelgenomen. Kleine handwerkproducten worden verspreid en waar mogelijk verkocht. Door die werkwijze, die door bestuur en begeleiders van Horizonte wordt nagestreefd, houden ouderen ook hun plaats midden tussen de San Marcoënjos. De zorg voor deze en andere ouderen blijft levend. Dat is de opzet van Horizonte.

Op eigen benen

Omdat Horizonte zo midden tussen de mensen in San Marcos staat, staat het vanaf 2011 ook op eigen benen. Na de bouw heeft Helmond-San Marcos nog enkele jaren moeten bijspringen. Er waren nogal eens steunacties nodig bij incidentele zorgen of tegenvallers
Een voorbeeld: De hele water- en energievoorziening.
Het tehuis had veel last van stroomonderbrekingen. Met tot gevolg geen licht en geen water. Ook zijn er altijd vaste dagen dat het waternet afgesloten wordt. Met de zorg voor oudere mensen is dat geen wenselijke situatie. Voor het water was redelijk snel een oplossing gevonden, maar elektriciteit was een ander verhaal. Met veel zorg en inventiviteit is er uiteindelijk een systeem met zonnepanelen tot stand gekomen. Daardoor is er nu al geruime tijd warm water en elektriciteit. En altijd als het nodig is. En dat heeft natuurlijk weer wat gekost. Meer dan U$ 4000. Maar daarin heeft de gemeente Helmond ook bijgedragen. En intussen zijn wel de energiekosten beduidend lager.
Juist omdat de zorg voor deze en andere ouderen levend gehouden kon worden in San Marcos, komt er de laatste tijd steeds steun van de burgerij, ook van bedrijven en zelfstandigen Er komen dan ook ruim donaties , ook dikwijls in natura. Het in stand houden van zo’n voorziening, van dit tehuis Horizonte, blijft een levend punt van zorg bij de plaatselijke bevolking van San Marcos. Helmond – San Marcos zal misschien nog wel eens moeten bijspringen met een speciale projectsubsidie. In dat geval wordt nog een beroep gedaan op vrienden en mogelijk weer nieuwe vrienden van Horizonte. Dan zal het een open en veilig thuis kunnen blijven.

 

Terug naar boven