Projecten

Het werk binnen de stedenband Helmond-San Marcos vindt meestal plaats in grotere langer lopende projecten, die structurele veranderingen tot doel hebben.
De projecten komen als volgt tot stand: Er wordt in San Marcos door bewoners een probleem of een zeer onwenselijke situatie gesignaleerd en onder de aandacht gebracht bij de Stichting in Helmond. Hier wordt ingeschat of hulp mogelijk is en of dit project door sponsoring of door acties kan worden gefinancierd. De activiteiten kunnen echter pas van start gaan als er eerst een goed werkplan is voor het project Daarbij wordt duidelijk:

   • Het doel en de wijze van werken.
   • De wijze waarop financiĆ«le middelen zullen worden besteed.
   • De personen, groepen of instanties , die het werk uitvoeren en zij, die de verantwoordelijkheid dragen.
   • De wijze waarop verslag wordt gedaan van het bereikte resultaat en van de kosten, die zijn gemaakt.
Bijdragen van sponsoren

Door bijdragen van veel sponsors en vrienden in het Helmondse, kon op deze manier veel worden gedaan in San Marcos. Enkele voorbeelden. Er kwam overal schoon bereikbaar drinkwater. De ziekteverwekkende modderpoel Septima Etapa werd een wijk van straten met sanitair en waterafvoer. Quinta Etapa kreeg zijn kinderspeelplaats. Er vonden vier jaar lang alfabetiseringsprojecten plaats. Met de bouw van het tehuis Horizonte kwam de opvang van dakloze ouderen tot stand.

Ook zijn er samen met de twee andere stedenbanden, Jena (Duitsland) en Biel (Zwitserland) projecten opgezet. Boerengezinnen gingen bonen telen en varkens en kippen houden rond het huis, voor eigen gebruik en voor de markt. Met hulp van de drie stedenbanden is er sinds enkele jaren een regionale radio-omroep.

Terug naar boven