Doelstelling

Het doel van Stichting Helmond-San Marcos is het ondersteunen van initiatieven van de bewoners van San Marcos om verbetering te brengen in hun primaire levensbehoeften. Te denken is dan aan onderwijsdeelname voor alle kinderen, verbetering van schoolvoorzieningen, ouderenzorg, gezondheidszorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
Door de grote betrokkenheid van de gemeente Helmond bij de stedenband zijn er ook meer ondersteunende bestuurlijke contacten van gemeente naar gemeente. Daarbij wordt ook expertise op het gebied van kadaster, belastingen, huisvesting en economische ontwikkeling ingebracht.

De laatste jaren merken we dat onze focus steeds meer verschuift naar de inwoners van Helmond en omgeving. Door het vergroten van de mondiale bewustwording onder de inwoners van Helmond (met focus op de jongeren), door de inzet van het mobiel inleefatelier, een storyteller en het organiseren van tentoonstellingen met als ondersteunend thema de Sustainable Development Goals (Global Goals) hopen we mensen meer bewust te maken van de wereld om ons heen. Wij zijn aangesloten bij Stichting HelMondiaal, de koepel voor stichtingen en organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en mondiale bewustwording.

                                                                  

Terug naar boven