Internationaliseringsproject OMO scholen

                                                           

Vier scholen van de OMO scholengroep draaien mee in het Internationaliseringsproject dat is opgestart i.s.m Stichting HelMondiaal.

Stichting HelMondiaal is de koepel voor organisaties en stichtingen in Helmond die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.
Het Knippenbergcollege, het Carolus Borromeus college, het Vakcollege en de Praktijkschool zijn aangesloten bij dit project waarbij leerlingen van de scholen ambassadeur zijn voor een stichting of organisatie in Helmond. Leerlingen is gevraagd wie hieraan deel wilden nemen en in mei 2017 waren de eerste ontmoetingen een feit.

De Praktijkschool heeft 5 ambassadeurs voor Stichting Helmond San Marcos die ons helpen om hun medeleerlingen en de inwoners van Helmond Mondialer bewust te maken en San Marcos extra op de kaart te zetten.

Onze 5 ambassadeurs zijn elk benoemd tot ambassadeur voor een van de 5 Global Goals die wij ondersteunen. Die Global Goals zijn:


Een artikel in het Eindhovens Dagblad (17-01-2018) over het internationaliseringsproject van de OMO scholen

Terug naar boven