Stichting Helmond San Marcos

Copyright Helmond San Marcos

Alle rechten voorbehouden. Niets van de inhoud van deze site (gepubliceerd op de domeinnaam helmond-sanmarcos.nl, helmond-sanmarcos.eu en de subpagina's van deze domeinnamen), beeld, tekst of code, mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder schriftelijke toestemming van Stichting Helmond - San Marcos

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. De Stichting Helmond- San Marcos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Voor meer informatie neem contact op met webmaster@helmond-sanmarcos.nl.